Piyasadan haberler

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü Bitki Doku Kültürü ve Üretim Seralarında bitki ve tohum çoğaltma ile ilgili yaptığı iş birliğine ilişkin olarak daha önce de 29.08.2023 tarihli KAP bildiriminde belirtildiği üzere başlayan ön görüşme neticesinde Biga Ziraat Odası tarafından ön talep yazısı verilmiştir. Alınan sipariş toplamı yaklaşık 179.000.000 TL (YüzYetmişDokuzMilyonTL)’dir.

Piyasadan haberler
Yayınlama: 11.09.2023
7
A+
A-

ATSYH… Balkaney Gıda Turizm Tekstil Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak;

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü Bitki Doku Kültürü ve Üretim Seralarında bitki ve tohum çoğaltma ile ilgili yaptığı iş birliğine ilişkin olarak daha önce de 29.08.2023 tarihli KAP bildiriminde belirtildiği üzere başlayan ön görüşme neticesinde Biga Ziraat Odası tarafından ön talep yazısı verilmiştir. Alınan sipariş toplamı yaklaşık 179.000.000 TL (YüzYetmişDokuzMilyonTL)’dir.

BIZIM… Şirket Yönetim Kurulu, 08.09.2023 tarihli kararında; Şirketin de dahil olduğu Yıldız Holding A.Ş. (“Yıldız Holding”) grubunun politika ve stratejileri kapsamında; gıda ve perakende iş kolunda gerek verimliliği artırmak gerekse sinerji yaratmak suretiyle daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması amacıyla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) II.23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği (“Tebliğ”) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; hakim ortağımız Yıldız Holding'in g2mEKSPER Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (“g2m”) sermayesinde sahip olduğu ve g2m sermayesinin %90'ına karşılık gelen toplam 100.312.425,00 TL nominal değerli g2m paylarının, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından devralınmasına (“İşlem”) karar vermiştir.

İşlem ile ilgili olarak;

– Bağımsız denetime tabi tutulmuş 30.06.2023 tarihli konsolide finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine;

– Bölünme oranının, değişim oranının, işlem neticesinde Şirketimiz nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından, Yıldız Holding'e tahsis edilecek pay adetlerinin belirlenmesinde, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin “Uzman Kuruluş Görüşü” başlığını taşıyan m.7 hükümlerine uygun olarak KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;

– Bölünme suretiyle devralma nedeniyle 200.000.000 –TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.476.074.- TL artırım ile 60.000.000- TL'den 80.476.074- TL'ye artırılmasına ve ihraç edilecek Şirket paylarının, iştirak modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek Yıldız Holding'in g2m sermayesinde sahip olduğu ve g2m sermayesinin toplam %90'ına denk gelen payların karşılığı olarak Yıldız Holding'e verilmesine karar verilmiştir.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre Bizim Toptan'da devralınan g2m payları karşılığında ihraç edilecek Bizim Toptan paylarının bulunması amacıyla hesaplanan değişim oranı %74,56'tür. Yıldız Holding'e, 1 TL nominal değerli g2m payı karşılığında 0,2041 TL nominal değerli Bizim Toptan hissesi verilecektir.

SPK'nın II-23.3 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, devralan taraf olarak Şirketimizce devralınan g2m payları karşılığında %34,13 oranında yapılacak sermaye artırımında Tebliğ'de aranan %50 önemlilik eşiğine ulaşılmadığından işlem, ilgili Tebliğ kapsamında “önemli nitelikte işlem” sayılmamaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacaktır.

GLRYH… RTALB… Şirketin RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ sermayesinde sahip olduğu 2.500.000.-TL nominal değerli 2.500.000 adet A Grubu payların, pay başına 18,60.-TL fiyattan toplam 46.500.000.-TL bedel karşılığında İCG Finansal Danışmanlık AŞ.ne satılmasına ve bu yönde pay devrinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

IMASM… ADESE… ITTFH… Şirketle Türkiye'de mukim bir müşterii arasında 1,050,000 USD toplam bedel ile buğday unu değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden şirket hesabına peşinat ödemesi 08.09.2023 tarihinde ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının 2023 yılı sonuna kadar yapılması planlanmaktadır.

KMPUR… 08.09.2023 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı ileglobal yapılanmamız paralelinde hedef pazarlarımızdan Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.

Şirketin kurulma kararı Amerika ve bölge pazarlarındaki etkinliğimizi artırmak, pazar geliştirme çalışmaları yürütmek, bölgedeki satış ve dağıtım süreçlerini yönetmek amacıyla alınmıştır.

KUYAS… Şirket yönetim kurulu 28.08.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

– Şirket varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün, şirketin %100 iştirak edeceği yeni kurulacak bir şirkete, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134. ve devamındaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ve 1 Seri Numaralı KVK genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması nedeniyle SPKn'nun 23. Maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun “II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde bölünme yoluyla devredilmesi, şirketin yeni kurulacak şirketin %100'üne iştirak edecek olması ve tek ortağı olması nedeniyle bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı tebliğin bölünme işlemleri başlıklı 14. ve kolaylaştırılmış usülde bölünme başlıklı 17. maddeleri uyarınca iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılmasına; kısmi bölünme işleminin şirketimizin 30.06.2023 tarihli olarak hazırlanmış finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi hususunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital


EKONOMİ GÜNDEMİ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.