Köşe Yazıları

29.05.2024
Ekonomik koşulların daha iyiye gelmesi için mücadele ettiğimiz günümüzde sadece konut satış fiyatları değil kira ücretleri de astronomik boyutlara gelmiştir. Özellikle büyük kentlerde merkezi bölgelerde en düşük ortalama kira ücreti yirmi-yirmi beş bin TL civarında seyretmektedir ve kiralık ev bulunması...
22.05.2024
Türkiye’de yüksek faiz oranları, şirketlerin maliyet yapısını ve operasyonel stratejilerini doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biridir. Şirketler, bu tür dönemlerde borçlanma maliyetleri, azalan talep ve finansman zorlukları gibi çeşitli problemlerle karşılaşabilirler. Bu makalede, sermaye yapısı güçlü ve sermayesi zayıf olan şirketlerin...
18.05.2024
Değerli Okuyucular, Devletlerin etkin yönetimi ve toplumsal refahı artırmak için mesleki liyakatin rolü giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Mesleki Liyakatin artması Bakanlıkların yetenek ve bilgi birikimine dayalı politika geliştirme süreçlerini desteklerken, Aynı zamanda Devletin değişim ve dönüşüm süreçlerindeki başarısını etkileyen...
03.05.2024
“Türk lirası değer kazandı” sözcüğünü duyunca çoğumuz mutlu olur, hedeflerimiz arasında TL’nin değerlenmesine de yer veririz. Böyle bir gelişmenin ekonomi üzerindeki etkisini irdeleyip, hedeflerimizi yeniden gözden geçirelim. TL’nin dolar karşısında değer kazanması ne demek? Bir örnekle açıklayacak olursak, dolar 30...
03.05.2024
“Türk lirası değer kazandı” sözcüğünü duyunca çoğumuz mutlu olur, hedeflerimiz arasında TL’nin değerlenmesine de yer veririz. Böyle bir gelişmenin ekonomi üzerindeki etkisini irdeleyip, hedeflerimizi yeniden gözden geçirelim. TL’nin dolar karşısında değer kazanması ne demek? Bir örnekle açıklayacak olursak, dolar 30...
Amerika Birleşik Devletleri, resmi olarak dünyanın en büyük ekonomini (fiiliyatta ise dünyanın en büyük ekonomisi Çin) olduğu için nereye yönlendiği tüm dünya ülkeleri açısından önemli. Bu yüzden, bu köşede, hu ekonominin nerede olduğu ve nereye doğru gittiğini değerlendiriyoruz. 2024 yılı...
15.04.2024
Dışa bağımlılık, dış ticaret açığı vermenin temel nedenlerinden biridir. Bazı ürünleri ithal etmek zorunda olan ülkeler maksimum seviyede üretim yaparak ihracatını ithalatından daha yüksek rakamlara ulaştırmadığı sürece dış ticaret açığı vermekten kurtulmaları mümkün değildir. Yani dış ticaret açığını en aza...
15.04.2024
Ülkemizde özellikle büyük kentlerimizde en büyük sorunlardan biri de trafik yoğunluğudur. Öyle ki her gün trafiğe yeni araç çıkması, yolların yetersizliği, araçların birçoğunun tek kişi ile trafiğe çıkması gibi nedenler sorunun çözümünü güçleştirmektedir. Bankaların (içinde bulunduğumuz süreç hariç) kolay kredi...
01.04.2024
Yazının amacı yerel seçim öncesinde, gerçek rakamlar eşliğinde Türkiye’nin fotoğrafını çekmektir. I.Giriş 2018 başlangıçlı kriz sürecinde, Haziran 2023’e kadar uygulanan yanlış ekonomi politikaları, krizi daha da derinlere sürüklemiştir. Pandemi, deprem, seçimler, yangını körükleyen gelişmeler olmuştur. Haziran 2023’te Rasyonel Politikalara dönülmüş,...
26.03.2024
Bir ülkenin ekonomide güven sağlamasının en önemli koşullarından biri de işsizliğin azalması, istihdamın çoğalmasıdır. Bu anlamda devlet yatırım programları, iş alanları açmayı hedefler. Ülkedeki çalışan sayısı arttıkça refah düzeyinin yükseldiği anlamı çıkacaktır. Çalışan kesim gelir elde edeceği için harcamaları da...
22.03.2024
İş dünyasında rekabetçi olabilmek için gereken yetenekler ve becerilerin sürekli olarak değiştiği bir dönemde yapay zeka önemli bir rol oynuyor. Sürekli öğrenme kültürünü oluşturmak için yapay zeka, çalışanlara istedikleri anda erişebilecekleri ve ilgili eğitim içeriğine zamanında ulaşabilecekleri bir ortam sağlayabilir....
22.03.2024
Dijital öğrenme, günümüz iş dünyasında giderek daha önemli hale gelmektedir. İşletmeler, çalışanlarının beceri setlerini güçlendirmek, sürekli öğrenmeyi teşvik etmek ve rekabet avantajı elde etmek için dijital öğrenme yöntemlerine başvurmaktadır. Ancak, bu dönüşümü gerçekleştirmek için somut adımlara ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır....
22.03.2024
Herkes tarafından bilinen, ancak zaman, maliyet ve erişim gibi engellerden dolayı belki de uygulanamayan dijital dönüşümün formülleri artık parmaklarınızın ucunda! Teknolojinin altın çağında, rekabette öne geçmek ve sürekli gelişimin kapılarını aralamak için dijital çağın sunduğu imkanları değerlendirmek şart! Peki bu...
22.03.2024
Dijital çağ, her alanda olduğu gibi iş dünyasını da kökten değiştirdi. Teknolojinin hızla gelişmesi ve yeni iş modellerinin ortaya çıkması, işletmelerin sürekli öğrenmeye ve yenilenmeye ihtiyaç duymasına neden oldu. Bu değişime ayak uyduran ve “öğrenen işletmeler” haline gelenler ise pazarda...
16.03.2024
Mart ayında vergi dünyasındaki serüvenimize ücret gelirleri açısından devam ediyoruz. Tek işverenden elde ettiğiniz ücret geliri, 1.900.000 TL’ye kadar ise ve bordronuzda gelir vergisi kesilmişse, bu durumda beyanname vermenize gerek yoktur. Ancak bu tutarı aşan ücret gelirleri için beyanname verilmesi...
16.03.2024
2023 yılı gelirlerini beyan ettiğimiz bu günlerde, mesken kira geliri elde eden vatandaşlar için birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Özellikle 21.000 TL üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname verme zorunluluğu ve bu istisna tutarı üzerindeki gelirlerde uygulanacak kurallar önem taşımaktadır. –...
13.03.2024
Oyun teorisi, bir zamanlar psikoloji, matematik, felsefe ve diğer akademik alanların kapsamlı bir karışımını bir araya getiren devrim niteliğinde disiplinler arası bir fenomen olarak ortaya çıkmıştır. Oyun teorisyenleri, disipline katkılarından dolayı İktisadi Bilimlerde Nobel Ödülü’ne layık görülmüştür. Ancak akademik düzeyin...
13.03.2024
Para politikasının etkisini gecikmeli olarak, 6-18 ay gibi bir sürede gösterdiğini biliyoruz. Krizle mücadelede uygulanan programın başarısını uzun vadeli eğilimlere bakarak değerlendirmemiz gerekir. Kullanılan verilerin mevsimlik etkilerden arındırılmış olmasında yarar var. Yaşanan anlık-haftalık-aylık olumsuz gelişmeler üzerine karamsar yorumlar yapmak, kriz...
08.03.2024
Her yıl 8 Mart’ta kutladığımız Dünya Kadınlar Günü, biz kadınların sosyal, ekonomik ve politik başarılarını kutlamak için bir fırsat olmanın yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliğinin iş dünyasına katkısına odaklanmak için de bir vesile… Ancak bu eşitlik yaklaşımını ‘reklam/pr’ çalışmalarının ötesine...
07.03.2024
Enflasyonun birçok çeşidi mevcuttur ve tüm bu çeşitler TÜİK tarafından belirli dönemlerde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Doğal olarak bizleri vatandaş olarak en çok ilgilendiren tüketici fiyat endeksi olduğundan diğer enflasyon çeşitlerine çoğunlukla ilgi göstermeyebiliriz ama hepimizin bilmesi gereken diğer endeksleri de...
05.03.2024
Ülkemiz yıllardan bu yana dış ticaret açığı veya cari açık vermektedir. Bunun yegâne sebebi yurt dışına bağımlı olduğumuz bazı temel ihtiyaçların ithalat yoluyla karşılanmasıdır. Dış ticaret açığını azaltmak veya fazla vermek ise ihracatın ithalattan fazla olması durumunda gerçekleşecektir. Dışa bağımlı...
05.03.2024
Dışa bağımlılık, dış ticaret açığı vermenin temel nedenlerinden biridir. Bazı ürünleri ithal etmek zorunda olan ülkeler maksimum seviyede üretim yaparak ihracatını ithalatından daha yüksek rakamlara ulaştırmadığı sürece dış ticaret açığı vermekten kurtulmaları mümkün değildir. Yani dış ticaret açığını en aza...
04.03.2024
Teknolojinin hızla gelişmesi iş dünyasını da kökten değiştiriyor.  Dijital çağın getirdiği yenilikler, iş modellerini de dönüştürüyor. Bu dönüşümden etkilenen sadece büyük şirketler değil, tüm işletmeler…. Peki dijital çağda iş modellerinde neler değişti? Müşteri Deneyimi: Müşteriler artık her zamankinden daha fazla güce...
28.02.2024
Ülkemizde tarım ürünleri maliyetleri, enflasyonla birlikte maalesef artmaya devam ediyor. Tarım üreticilerimiz de bu durumdan olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz haldedir. Tarım girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı tarlasını ekmeyen, ekim alanlarını boş bırakan çiftçilerimizi yazılı ve görsel bakımdan izlemekteyiz. Son bir yıla bakıldığında...
28.02.2024
Dün Türkiye ekonomisi, çeşitli dinamiklerle hareket ederek önemli gündem maddelerine sahne oldu. Dün yaşananları ve etkilerini kapsamlı bir şekilde ele alalım.
26.02.2024
Ülkemizde tarım ürünleri maliyetleri, enflasyonla birlikte maalesef artmaya devam ediyor. Tarım üreticilerimiz de bu durumdan olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz haldedir. Tarım girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı tarlasını ekmeyen, ekim alanlarını boş bırakan çiftçilerimizi yazılı ve görsel bakımdan izlemekteyiz. Son bir yıla bakıldığında...
26.02.2024
İnşaat maliyet fiyatları, kira ve konut fiyatları günümüzün en güncel konularından sadece biridir. Çünkü astronomik seviyelere gelen kira ücretler ve ev bulmakta zorlanan büyük kesim, inşaat maliyet endeksinden etkilenen ve geleceğe dönük plan ve program yapamayan vatandaşlarımızın en büyük problemi...
23.02.2024
Sanayi devrimleri, insanlık tarihindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Endüstriyel üretim süreçlerindeki devrim niteliğindeki değişiklikler, toplumları ve ekonomileri kökten değiştirmiştir. Sanayi devrimlerinin en sonuncusu olan Endüstri 4.0 ise dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojilerin entegrasyonuyla endüstriyel alandaki bir devrimi temsil...
23.02.2024
Günümüzde, çevresel sorunlar ve iklim değişikliği endişeleri, endüstriyel sektörlerin sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemesini zorunlu kılmaktadır. Yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik kavramları, sanayinin geleceğini şekillendiren önemli unsurlardır. Bu makalede, yeşil ekonominin ve sürdürülebilirliğin sanayiye olan etkilerini birlikte inceleyelim. Yeşil ekonomi, çevresel etkileri azaltmak...
23.02.2024
Teknolojinin hızlı gelişimi ve dijitalleşme, iş dünyasını kökten değiştirmekte ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Dijital ekonomi, geleneksel iş yapma şekillerini dönüştürürken, yeni iş modelleri değişen pazar koşullarına uyum sağlamaktadır. Bu makalede, dijital ekonominin ve yeni iş modellerinin...