İnsan Kaynakları

Ekonomi Gündemi, endüstriyel habercilik alanında nitelikli insan gücünün stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle, insan kaynakları yönetimini sürekli iyileştirme ve geliştirme yönünde çaba sarf etmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Ekonomi Gündemi, endüstriyel habercilik alanında nitelikli insan gücünün stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle, insan kaynakları yönetimini sürekli iyileştirme ve geliştirme yönünde çaba sarf etmektedir.

Şirketin insan kaynakları politikası, mevcut insan kaynağının en etkin ve verimli biçimde kullanılmasına yönelik olarak, kaliteyi artırıcı süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını sürekli geliştirmeyi ve çalışanlara profesyonel bir ortam ve kariyer geliştirme fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.

Ekonomi Gündemi, endüstriyel habercilik alanında çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim programları, işe alma, kariyer planlama ve performans yönetimi süreçleri verimlilik esası göz önünde bulundurularak tasarlanmakta ve yürütülmektedir.

Kariyer planlaması, personelin dönem içinde gösterdiği performansı, davranışsal ve kişisel yetkinlikleri, mesleki bilgi ve becerileri ve yönetsel kapasitesi dikkate alınarak insan kaynakları yönetmeliği çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Ekonomi Gündemi, ücret yönetimi, her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır. Ücret skalası her yıl ocak ayında yeniden düzenlenmekte, personelin dönemsel performans sonuçlarına göre ücretlere tatbik edilmektedir.

Her unvan grubundaki personelin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak üzere kariyer planlaması ve sahip olunması gereken nitelikleri de göz önünde bulundurarak, yurt içi ve/veya yurt dışı eğitim ve seminer programlarına katılma olanağı sunulmaktadır.