Piyasadan haberler

ARASE… Şirket %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı katılanların oy birliği ile almıştır.

Piyasadan haberler
Yayınlama: 08.09.2023
21
A+
A-

ARASE… Şirket %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı katılanların oy birliği ile almıştır. Şirketin fon kullanıcısı olacağı yapıda, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.(VKŞ) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde toplam 1.500.000.000,-TL tutarına kadar nominal değerde kira sertifikası ihraç edilmesi amacıyla, Şirketin sahip olduğu elektrik dağıtım lisansı çerçevesinde yürüttüğü elektrik dağıtım faaliyeti kapsamında, İhraç Tarihi'ne kadar yaptığı yatırımlar karşılığında Şirketimiz tarafından elde edilecek yatırım itfa gelirlerinin VKŞ ile paylaşılmasına, bu hususlara ilişkin olarak Şirketimiz ve VKŞ arasında adi ortaklık kurulmasına ve bu amaçla gerekli sözleşmelerin imzalanmasına, karar verilmiştir.

BRKVY… Şirket, Denizbank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 07/09/2023 tarihinde satışa çıkarılan 6 portföyden toplam 108,8 milyon TL anaparaya sahip 1 İşletme (Ticari) nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.

DIRIT… Şirket adına kayıtlı olan ISPARTA ili GÖNEN İlçesinde kain 121 ada 5 parselde kayıtlı 40.662 M2 de yer alan FABRİKA binası 31.05.2022 tarihinde ISPARTA İCRA DAİRESİ'nin 2021/47976 esas sayılı dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi HALKBANK tarafından satışa çıkarılmış ve 3. kişi tarafından 18.960.000 TL bedelle satın alınmış idi. Bilindiği üzere ilgili karara şirketimiz tarafından itiraz edilmiş ve ISPARTA İCRA HUKUK MAHKESİ'nde 2022/320 sayılı esas dosyası ile mahkeme süreci başlamıştı. Söz konusu davanın dün duruşması yapılmış ve bir sonraki duruşmanın 05.10.2023 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.

GRTRK… 13.06.2023 tarihli Kap açıklamasıyla satışını duyurduğu, mülkiyeti %100 Bağlı ortaklığı Özova Hububat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait ve Lisanslı depo işletmesini Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin yaptığı Aydın Germencik lisanslı deponun devir işlemleri tamamlanmış olup, ilgili şubenin lisans iptali gerçekleşmiştir.

MERKO… Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler Şirkete ait soğuk hava deposunda 06/04/2013 tarihinde çıkan yangın sonucu şirketi sigortacısı tarafından karşılanmayan kiracının zararının tahsili için Gulf Sigorta A.Ş. tarafından T.C. İstanbul 32. İcra Dairesi'nin 2015/8552 Esas sayılı dosyası ile aleyhte ilamsız icra takibi başlatılmış, bu takibe tarafımızca itiraz edilerek takip durdurulmuş, akabinde Gulf Sigorta A.Ş. tarafından T.C. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/354 Esas sayılı dosyası ile itirazın iptali talep edilmişti. İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde, davacının davasının kısmen kabulü ve itirazımızın kısmen iptali ile takibin 989.079,03 Euro üzerinden devamına karar verilmişti. İlk derece mahkemesince verilen kararın istinaf edilmesi üzerine dosya, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi tarafından 2020/1534 dosya numarası ile incelenmiş ve verilen karar ile tarafın istinaf başvurusu ve itirazları kabul edilmiştir. Böylece ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve dosyanın, istinaf mahkemesi kararına uygun şekilde yeniden yargılama yapılarak yeniden bir karar verilmesi amacıyla ilk derece mahkemesine iade edilmiştir. Dosyanın halihazırda T.C. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 2023/575 Esas sayısı ile kaydı yenilenmiş olup istinaf sonrası ilk duruşma tarihi 16.11.2023'tür.

SAHOL… CIMSA… Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrinde faaliyet gösteren Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. (Cimsa Americas) bünyesinde gri çimento öğütme tesisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Cimsa Americas, Şirketimizin %60 ve bağlı ortaklığımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)'nin %40 oranında iştirak ettiği Sabanci Building Solutions BV'nin (eski unvanı Cimsa Sabanci Cement BV) %100 bağlı ortaklığıdır. Yapılacak yatırıma ilişkin Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi Cimsa Americas tarafından imzalanmış olup, yıllık ortalama 600 bin ton öğütme kapasitesine sahip olacak tesisin yaklaşık 82 milyon USD tutarında bir bütçe ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yatırımın tamamı Sabanci Building Solutions BV'nin kendi kaynakları ile finanse edilecek olup, 2025 yılının son çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. Beyaz çimento pazarında olduğu gibi gri çimento pazarında da global bir Çimsa markası yaratılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecek bu yatırım ile Cimsa Americas, halihazırda ABD pazarındaki yıllık 300 bin ton öğütme kapasiteli beyaz çimento operasyonuna ek olarak, aynı coğrafyada gri çimento pazarında da faaliyet gösterecektir.

YKSLN… Şirket (Yükselen Çelik AŞ), satış gelirleri içinde büyüyen ihracat faaliyetini desteklemek adına 2022 yılının ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Chicago bölgesinde ‘Rising Steel Inc.' isimli ve paylarının tamamı Şirkete ait olan bir bağlı ortaklık (alt şirket) tesis etmiştir. 2019 yılı ve öncesinde ihracatın toplam satış gelirleri içindeki payı neredeyse sıfır olan Şirket, geçmiş dönemlerde yapılan kapasite artışlarının yanı sıra; İstanbul'da açılan İhracat Ofisi ve ABD'de kurulan iştirakinin katkılarıyla 2022 yılsonu itibariyle ihracatın satış gelirleri içerisindeki payını % 6,5 civarına ve 2023 yılının ilk yarısı itibariyle % 15'in üzerine taşımayı başarmıştır. Uluslararası pazarlarda bilinirliğini arttırmanın ve faaliyet alanını büyütmenin yanı sıra; ihracat gelirlerini ve ihracatın toplam satış içindeki payını arttırmayı hedefleyen Şirketimiz, 07.09.2023 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararıyla; Almanya'nın Düsseldorf şehrinde, Şirketimizin Avrupa pazarında ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi ve arttırılması amacıyla başlangıç sermayesi 30,000 EUR (OtuzbinAvro) olan ve paylarının tamamı Şirkete ait ‘Rising Stahl GmbH' isimli bağlı ortaklık (alt şirketin) kurulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu; Rising Stahl GmbH'ın ivedilikle kurulması için gerekli yasal prosedürlerin başlamasına; Düsseldorf'ta ilgili iştirakin merkezinin yer alması amacıyla bir ofis açılmasına; başlangıçta Avrupa satış (ihracat) ofisi olarak faaliyetine başlayacak olan iştirakin zamanla kiralık depo/depolama alanlarına sahip olmasına ve ürün stoklayabilmesine; gerekli görülmesi halinde ileride bir çelik servis merkezi veya metal işleme tesisi kurulmasına; Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesi başta olmak üzere Almanya ve Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri'ne millileşmiş şekilde Şirketimiz ürünlerinin satışının yapılmasına ve bu kapsamda döviz cinsinden gelirlerimizin ve beraberinde toplam satış hasılatımızın artması için gerekli girişimlerin yapılmasına; ve bu işlerin yürütülmesi adına Şirket İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk'e ve ilişkili diğer çalışanlarımıza yetki verilmesine karar vermiştir. Rising Stahl GmbH'in 2023 yıl sonuna kadar kuruluş işlemlerinin tamamlanması ve 2024 yılının en geç birinci yarısında faaliyetine başlaması beklenmektedir. İlgili iştirakin 2024 yılının ilk yarısında Şirket satış gelirlerine ve/veya mali tablolarına dikkate değer bir etkisi olması beklenmemekte olup; 2024 yılının ikinci yarısı itibariyle Şirketin ihracat ve transit ticaret faaliyetlerine pozitif yönde etki etmesi söz konusu olabilir. zTT z 8/09/2023 Hesap Aç / a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler www.a1capital.com.tr 

THYAO… Ağustos 2022 döneminde 7,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %10,7 artarak 8,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ağustos 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 0,1 puan artarak %86,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %85,4 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %92,7 olmuştur. Ocak – Ağustos 2022 döneminde 46,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %20 artarak 56 milyon olarak gerçekleşmiştir.

ULUUN… 13.06.2023 tarihli Kap açıklamasıyla duyurduğu %100 bağlı ortaklığı Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.ve Tic.A.Ş. tarafından satın alınan, Aydın ili Germencik ilçesinde yer alan Lisanslı Depo için lisans süreci tamamlanmış olup, faaliyet belgesi alınmıştır. Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.ve Tic.A.Ş.'nin toplam lisanslı depo kapasitesi 187.450 Ton'a ulaşmıştır.

Kaynak A1 Capital


SHA ( Sanayi Haber Ajansı )

EKONOMİ GÜNDEMİ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.