LDR Turizm’de bedelsiz sermaye artırımı

LDR Turizm A.Ş’de bedelsiz sermaye artırımı kararına alındı.

LDR Turizm’de bedelsiz sermaye artırımı
Yayınlama: 11.09.2023
8
A+
A-

LDR Turizm A.Ş'de bedelsiz sermaye artırımı kararına alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''265.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere şirketimizin 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 150 oranında artışla 99.000.000 TL artırılarak 165.000.000 TL'ye çıkarılmasına, iç kaynaklardan yapılacak 99.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 60.000.000 TL olağanüstü yedekler ve 39.000.000 TL paylara ilişkin primler kalemlerinden, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 60.000.000 TL geçmiş yıllar karı ve 39.000.000 TL paylara ilişkin primler kalemlerinden karşılanmasına,
artırılan 99.000.000 TL tutarındaki sermayenin 15.900.000 TL tutarındaki kısmının her biri 1 TL nominal değerli 15.900.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan ve kalan 83.100.000 TL tutarındaki kısmının ise her biri 1 TL nominal değerli 83.100.000 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız paylardan oluşmasına, iç kaynaklardan sermaye artırımıyla ilgili olarak esas sözleşmenin sermaye, paylar ve payların devri başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine sahip oldukları (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay olacak şekilde bedelsiz olarak sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin sermaye, paylar ve payların devri başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve Ticaret Bakanlığı izni akabinde esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanı için ticaret sicili müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde başta olmak üzere gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''
 


SANAYİ HABER AJANSI

EKONOMİ GÜNDEMİ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.