Karel’de bedelli sermaye artırımı

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş’de bedelli sermaye arttırımı kararı alındı.

Karel’de bedelli sermaye artırımı
Yayınlama: 11.09.2023
0
A+
A-

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş'de bedelli sermaye arttırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar dile getirildi:

''Esas sözleşmenin sermaye başlığı taşıyan 6. maddesinin yönetim kuruluna verdiği yetkiye istinaden 2.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 402.942.765,175 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 402.942.765,175 Türk Lirası (yüzde 100 oranında) arttırılarak 805.885.530,35 Türk Lirası'na çıkarılmasına, esas sözleşmenin sermaye başlığı taşıyan 6. maddesinin 'sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları' başlıklı (b) bendinde belirtilen pay adetleri dikkate alınarak artırılan 402.942.765,175 Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,00 Türk Lirası itibari değerli ve 52.327.253,694 adet A Grubu nama yazılı pay, 88.647.408,339 adet B Grubu nama yazılı pay ve 261.968.103,142 adet C Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 402.942.765,175 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkur sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve şirket iş, işlem ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere işbu yönetim kurulu kararı tarihi itibarıyla şirketin yüzde 40 oranında ortağı olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (Öncü GSYO) tarafından şirket hesaplarına intikal ettirilen 161.177.105,25 Türk Lirası, şirketin yüzde 9,01 oranında ortağı olan Şakir Yaman Tunaoğlu tarafından şirket hesaplarına intikal ettirilen 36.315.734,80 Türk Lirası, şirketin yüzde 9,01 oranında ortağı olan Serdar Nuri Tunaoğlu tarafından şirket hesaplarına intikal ettirilen 36.315.712,65 Türk Lirası ve şirketin yüzde 8,97 oranında ortağı olan Ali Sinan Tunaoğlu tarafından şirket hesaplarına intikal ettirilen 36.151.376,64 Türk Lirası olmak üzere şirket hesaplarına intikal ettirilen toplam 269.959.929,34 Türk Lirası tutarındaki sermaye avansının tamamının yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına, işbu sermaye artırımında ihraç edilerek paylardan C grubu payların, borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına, yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,00 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,00 Türk Lirası olarak belirlenmesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanılmasından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş (Borsa) Birincil Piyasada halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde, söz konusu payların borsada halka arz süresinin bitişini takip eden 3 iş günü içerisinde borsada halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere şirket hakim ortağı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından verilen 11.09.2023 tarihli satınalma taahhütnamesi kapsamında, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına, ihraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına, işbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan sermaye artırımından sağlanacak fonların kullanım yeri raporunun onaylamasına ve kamuya açıklamasına, işbu sermaye artırımından elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşmaması, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor tarihi itibarıyla şirketin SPK'nın ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması ve bu itibarla mezkur sermaye artırımından sağlanacak fonun şirketin ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun ödenmesinde kullanılmayacak olması nedenleriyle SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin 6. fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem mahiyetinde bir işlemin söz konusu olmadığına, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifasıyla şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''


SANAYİ HABER AJANSI

EKONOMİ GÜNDEMİ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.