İttifak Holding’te bedelli sermaye artırımı kararı

İttifak Holding A.Ş’de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

İttifak Holding’te bedelli sermaye artırımı kararı
Yayınlama: 04.09.2023
9
A+
A-

İttifak Holding A.Ş'de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirket esas sözleşmenin sermaye başlıklı 7. maddesinin yönetim kurulumuza verdiği yetkiye dayanılarak 1.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimizin 384.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 384.000.000 TL artırılarak 768.000.000 TL'ye yükseltilmesine, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına, esas sözleşmenin sermaye başlıklı 7. maddesi hükümleri uyarınca artırılan 384.000.000 TL sermayeyi temsil edecek olan payların yüzde 5,21'lik kısmına isabet eden 20.000.000 TL nominal payın (A) grubu nama yazılı olarak, yüzde 94,79'luk kısmına isabet eden 364.000.000 TL nominal payın (B) grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, şirketimizin nakit olarak artırılacak 384.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli beher pay için 1 TL bedeliyle 15 gün süreyle kullandırılmasına, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakkı karşılığında (A) grubu nama yazılı paylar için (A) grubu nama yazılı, (B) grubu hamiline yazılı paylar için (B) grubu hamiline yazılı pay verilmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan (B) grubu payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş birincil piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına, (A) grubu payların ise Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 17. maddesinin 2. fıkrası hükümlerine göre satışa konu edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş birincil piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde satılamayan payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine,
sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirmeyle ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''


SHA ( Sanayi Haber Ajansı )

SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.