Ensari Deri’den bölünme işlemi bildirimi

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak şirketler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ensari Deri’den bölünme işlemi bildirimi
Yayınlama: 05.09.2023
6
A+
A-

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak şirketler hakkında bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin un üretim faaliyetlerini daha odaklanmış bir yapı içinde yürütmek, üretim tesislerimizin bulunduğu yerlerden yönetilmesi ile ticari ve Ar-Ge konularında hızlı adım atılmasını sağlamak amacıyla tapunun Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yukarıazıklı Mah. (OSB) sınırları içerisinde 119 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı arsa (mahalinde un fabrikası) vasıflı taşınmazda faaliyet gösterilen un üretim işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan ve içerisinde bulunan tüm makine, demirbaş ve teçhizatın, aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş ünvanlı bir anonim şirkete devrine, şirketimizin ambalaj üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü tapunun Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mah. 1209 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı 1 katlı prefabrik fabrika binası ve kalorifer dairesi ve arsası vasıflı taşınmazda bulunan ambalaj üretim işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan ve içerisinde bulunan tüm makine, demirbaş ve teçhizatın, aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş ünvanlı bir anonim şirkete devrine, buna göre söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 159. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine, yeni kurulacak her şirketin de sermayelerinin tamamını temsil eden payların şirketimiz Ensari Deri Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından iktisap edilmesine, kısmi bölünme işlemlerinin şirketimizin 30.06.2023 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine, tebliğin 17. maddesi hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde bölünme yöntemiyle bölünmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle tebliğin 17.maddesinin 2. fıkrası uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmadığına, SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15/ç maddesi hükmü uyarınca pay sahiplerimiz açısından ayrılma hakkının doğmamasına, işbu karar kapsamında kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak bölünme planı, yeni kurulacak şirketlerin esas sözleşme taslağı, bölünme raporu ve duyuru metninin kabulüne ve bu çerçevede metnin onayı için SPK'ya başvurulmasına, bölünme raporunun, bölünme planıyla son 3 yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.06.2023 ara hesap dönemi finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına, gerekli ilan ve duyuruların yapılmasına, bu kapsamda, bölünme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemi yapmaya, başvuruyu gerçekleştirmeye ve ilgili evrakları şirketimiz adına imzalamaya Muhammet Nuri Ensari'nin şirketimizi münferit imzasıyla temsil ve ilzam etmesi konusunda yetkilendirilmesine karar verilmiştir.''


SHA ( Sanayi Haber Ajansı )

SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.